Naše zemědělství

Naše provozovna se přesunula do areálu v Bratčicích (Bratčice 106, 664 67 Bratčice). Sdílíme kanceláře se sesterskými společnostmi DVP Agro a.s. a AgroKrůt s.r.o.

Spolupracujeme především se společností DVP Agro a.s. Podílíme se také na ekologickém zemědělství, kde jsou převážně travní plochy, sady, ale i chráněné oblasti, kde se vyskytuje například čejka chocholatá.

Odkazujeme Vás na stránky DVP Agro a.s., kde je více příspěvků o našem zemědělství.

Pokud Vás zajímají chod bioplynové stanice, zkuste navštívit stránky společnosti AgroKrůt, s.r.o.